For more information please contact:


email: chris @ teio.eu


11 Kanari Street.

Ag. Omologites

Nicosia, 1080

CyprusTel: +357 99833894 - Fax: +357 22339550


05